Rozhovory k tématu

V souvislosti s plánovanou revitalizací parku v Dukelské ulici proběhla také série rozhovorů se zástupci z řad institucí a subjektů působících a lidí žijících v bezprostřední blízkosti parku, kterých se toto téma nějakým způsobem přímo dotýká. 

Záznam jednotlivých rozhovorů nabízíme níže.

Zajímá vás, jak vnímá situaci kolem plánované proměny parku v Dukelské ulici paní Ing. arch. Kateřina Landová, která je osobou z oboru a navíc, jak vyplynulo v průběhu rozhovoru, bydlí v bezprostřední blízkosti tohoto parku? Nejen to, ale i řadu dalších zajímavých informací se dozvíte v záznamu rozhovoru, který nám paní Landová na téma revitalizace parku v Dukelské ulici ochotně poskytla:


Park v Dukelské ulici je z obou stran obklopen významnými veřejnými budovami, pro jejichž uživatele představuje přirozené relaxační zázemí.

V bezprostřední blízkosti parku, na protilehlém břehu řeky Malše, se nachází také Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích. Ta prošla v nedávné době rekonstrukcí resp. má za sebou realizaci nové přístavby, která s sebou přinesla i úpravy okolní zeleně. Více naleznete v rozhovoru s ředitelem knihovny, panem Mgr. Ivo Karešem


S parkem sousedí také Pedagogická fakulta Jihočeské univerzityZákladní škola a Střední průmyslová škola strojní a elektronická (dále jen SPŠSE, pozn. autora). S názory zástupců těchto tří institucí na současnou i plánovanou podobu parku se můžete blíže seznámit v dalších rozhovorech, jejichž záznamy jsou k dispozici zde: 

Úpravy parků obecně mnohdy vyžadují zásahy, které mohou být veřejností vnímány různě. V případě parku Dukelská to může být třeba odstranění zábradlí u řeky či zásahy do stávající zeleně. Návrh totiž mimo jiné počítá s otevřením celého nábřeží pro pěší v podobě dvou širokých stupňů umožňujících přímý přístup k řece, a to nikoliv formou vybetonování břehu, ale novým osazením stávajícího kamenného opevnění. Zároveň má dojít ke kácení keřů a několika vzrostlých stromů. 

Jak vnímají situaci kolem revitalizace parku odborníci z oblasti vodního hospodářství a ochrany přírody a krajiny se můžete dozvědět v dalších záznamech rozhovorů zde: