Rozhovor s Mgr. Ivo Karešem, ředitelem Jihočeské vědecké knihovny

12. května 2021

Otázka: Pane řediteli, Jihočeská vědecká knihovna se nachází v bezprostřední blízkosti parku v Dukelské ulici, na protilehlém břehu řeky. Jak Vy osobně hodnotíte současný stav parku? 

Odpověď: Nevnímám současný stav jako vyloženě špatný. Když parkem projíždím nebo procházím, nemám pocit "s tím se musí konečně něco udělat". Ale pokud by byl park vylepšen, nabízel lepší estetický vjem a možnosti relaxace, samozřejmě bych to přivítal.


Otázka: Park v Dukelské má projít celkovou přeměnou ke zlepšení jeho užitných vlastností. Úprava parku s sebou přinese řadu terénních úprav včetně zásahu do stávající zeleně. Vy máte teď zcela čerstvě za sebou realizaci nové přístavby knihovny. Zajímá mne, s jakými reakcemi veřejnosti jste se v souvislosti s touto akcí v průběhu realizace setkali? Jak byla stavba vnímána, jak to hodnotíte?

Odpověď: Přestože jsme se snažili, aby zásahy do zeleně byly co nejmenší, a za každý poražený strom byl zasazen nový a vše bylo v souladu s požadavky ochrany životního prostředí, bylo vidět, že lidé o zachování zeleně mají zájem, že si uvědomují její důležitost ve městě. A každý strom si někdo hlídá. Přicházely dotazy, stížnosti, na které jsme museli reagovat - před i během realizace. I naším záměrem a záměrem architekta bylo, aby městská zeleň nedošla úhony, naopak byla vylepšena - proto např. má nová budova zelenou střechu.


Otázka: A jak je nová přístavba vnímána nyní, po otevření?

Odpověď: To je otázka na občany Budějovic. Podle reakcí, které máme, přináší přístavba, jako každá moderní architektura, odezvy kladné i záporné. Z hlediska městské zeleně jsme ale kritiku nezaznamenali. Je třeba také brát v úvahu, že původní stav areálu někdejšího památníku byl opravdu špatný. 


Otázka: Pane řediteli, pokud se mohu zeptat, Vy jste z Budějovic?

Odpověď: Ano. 


Otázka: Ptám se záměrně. Přípravě projektu předcházel sociologický průzkum v podobě dotazníku a osobního setkání přímo v místě parku. Následovalo také projednávání projektu na magistrátu města Českých Budějovic. Zapojil jste se nějak a případně jak?

Odpověď: Ne. 


Otázka: Viděl jste vítězný návrh na úpravu parku v Dukelské ulici (od ateliéru Rusina Frei, pozn. autora), který vzešel z architektonické soutěže?

Odpověď: Ano. 


Otázka: Líbí se Vám nově navrhovaná podoba parku?

Odpověď: Ano, líbí se mi kombinace zeleně s příjemnými odpočinkovými místy na nábřeží.


Otázka: Bude mít podle Vás revitalizace parku nějaký přínos pro knihovnu? 

Odpověď: Pro knihovnu asi přímo nikoli - kromě výhledu z východních oken knihovny na park a z parku na novou knihovnu. Věřím, že nová knihovna s okolím i nový pěkný park bude přínosem pro obyvatele a návštěvníky města.


Otázka: Myslíte si, že bude mít nová podoba parku vliv třeba na zvýšení návštěvnosti knihovny? Že by si lidé s vypůjčenou knihou šli např. rovnou lehnout na nábřeží k vodě nebo na deku do parku.

Odpověď: Pěkné prostředí určitě přispěje k tomu, aby lidé více chodili do knihovny i do parku. Takže návštěvnost knihovny spíše ovlivní pěkná nová budova, ale budou-li lidé z protějšího nábřeží koukat na novou budovu, určitě se do ní někdo bude chtít i podívat zblízka. Budeme rádi, když si lidé s knihou půjdou lehnout na nový trávník u knihovny, a zrovna tak, půjdou-li o kousek dál na druhý břeh.


Otázka: Neobáváte se, že budou mít plánované úpravy parku nějaký negativní vliv ať už na provoz knihovny nebo obecně?

Odpověď: Ne. 


Na začátku rozhovoru padla zmínka o proběhlém sociologickém průzkumu ohledně stávající podoby parku. Lidé si v něm nejvíce přáli otevřený přístup k řece, na druhém místě uváděli oddělení pěší od cyklostezky a jako třetí požadovali vyřešit herní prostor pro děti (pozn. autora). Obecně chtějí trávit více času u vody.

Otázka: Co Vy a voda, jde to k sobě? Mám namysli Váš vztah ke koupání v řece, vodním sportům, rekreační plavbě. Lákalo by Vás ke koupání toto místo, až bude upraveno do podoby dvoustupňového nábřeží s volným přístupem k řece?

Odpověď: Nejsem sportovně "vodní" typ, takže ne - ale myslím, že řada lidí by to ocenila.


Otázka: Když se zaměřím na druhý nejčastěji zmiňovaný bod, kterým je oddělení pěší zóny od cyklostezky, co Vy a kolo? Jezdíte někdy do práce na kole, třeba právě skrz park?

Odpověď: Ano, denně, a často i skrz park.


Otázka: Takže s kolem jste veliký kamarád?! Prozradíte mi, kolik najedete ročně kilometrů a máte nějakou oblíbenou lokalitu?

Odpověď: Najedu hodně a mám oblíbená místa, ale myslím, že by to patřilo do jiného rozhovoru (smích, pozn. autora).


Otázka: A vyhovuje Vám stávající cyklostezka?

Odpověď: V podstatě ano, například na druhé straně Malše je úzká část stezky kolem Samsonu mnohem horší. K řešení by určitě bylo další pokračování cyklostezky za ulicí M. Vydrové. 


Otázka: Ptám se proto, že lidé si v dotazníku přáli oddělit pěší zónu od cyklostezky z důvodu častých kolizních situací. Máte s tím podobnou zkušenost?

Odpověď: Oddělení by znamenalo rozšíření cesty na úkor zeleně. Kolize mohou vznikat na jakékoli cestě, je to vždy především o vzájemné ohleduplnosti jak chodců, tak i cyklistů. 


Otázka: A poslední otázka. Těšíte se na novou podobu parku?

Odpověď: Potěší mně každá změna našeho města k lepšímu. 


Pane řediteli, moc děkujeme za Váš čas a za ochotu odpovídat!