Základní informace o parku

Park Dukelská - městský park u vody

Park mezi Dukelskou ulicí a Malší, kdysi zahrada bývalého Německého domu, je dnes pevně vevázán do soustavy parkově upravených budějovických nábřeží. Tato síť zelených ploch podél vody, propojující centrum města s okolní krajinou, je hodnotou sama o sobě. 

Park leží na přechodu mezi jádrem města a předměstím. Z obou stran je obklopen významnými veřejnými budovami, pro jejichž uživatele představuje přirozené relaxační zázemí. 

Současná podoba parku ale příliš nedovoluje tuto jeho funkci plně rozvinout. Zapojení prostoru do soustavy propojených městských nábřeží posílilo tranzitní charakter území. Vnitřní provoz parku tak komplikuje rostoucí cyklistická doprava, vytvářející četná kolizní místa. Zejména vedení cyklotrasy podél vody odřezává vnitřek parku od řeky. Uživatelské kvalitě parku nepomáhá ani přerostlá zeleň (zejména keřové patro) a necitlivé vedení parovodu nejlepšími travnatými plochami.

Park je součástí sítě zelených nábřeží propojujících centrum města s okolní krajinou.

Podoba parku před revitalizací

Vedení stezky pro pěší a kola - původní a plánované