Rozhovor s doc. RNDr. Helenou Koldovou, Ph.D., děkankou Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity

14. července 2021

Park v Dukelské ulici je z obou stran obklopen významnými veřejnými budovami, pro jejichž uživatele představuje přirozené relaxační zázemí. V bezprostřední blízkosti parku v Dukelské ulici se nachází také Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Jak vnímá situaci kolem plánované proměny parku, jsme se zeptali přímo paní děkanky doc. RNDr. Heleny Koldové, Ph.D. Zde nabízíme záznam rozhovoru.  


Otázka: Paní děkanko, vaše fakulta se nachází přímo v Dukelské ulici, tedy v bezprostřední blízkosti parku Dukelská. Co je první věc, která Vás ve spojení s tímto parkem napadne?

Odpověď: Krásné vzrostlé javory, jasany, duby, které tvoří zajímavou kulisu při pohledu z našich učeben a kanceláří. Zejména prostory naší fakulty v nejvyšších patrech budovy v Dukelské ulici jsou doslova obklopeny nádhernými korunami stromů.


Otázka: Jak byste zhodnotila současný stav parku? Můžete z pohledu občana i z pohledu fakulty, tj. využití parku pro studenty či pro účely školy.

Odpověď: Současný stav parku podle mého názoru už má velmi neutěšený stav v těch částech, kde se téměř nekontrolovaně rozrůstají různé keře i z různých náletů a dochází k prorůstání větví. Nižší rostlinná patra u těchto keřů jsou plná plevelů, a to výrazně snižuje jak využití parku k volnočasovým aktivitám, tak je ale i snižována nezanedbatelná estetická stránka parku.


Park v Dukelské má projít celkovou přeměnou, která má vést ke zlepšení jeho užitných vlastností. Přípravě projektu předcházel sociologický průzkum v podobě dotazníku a osobního setkání přímo v místě parku. Následovalo také projednávání projektu na Magistrátu města České Budějovice.

Lidé si ve zmiňovaném sociologickém průzkumu nejvíce přáli otevřený přístup k řece, na druhém místě uváděli oddělení pěší od cyklostezky a jako třetí požadovali vyřešit herní prostor pro děti (pozn. autora).

Otázka: Zapojila se i vaše fakulta do této diskuze? Případně jak a můžete být konkrétnější?

Odpověď: Naše fakulta se do diskuze nezapojila, ale vedení fakulty samozřejmě sleduje všechny aktuální informace týkající se města a regionu.


Otázka: Viděla jste vítězný návrh architektonické soutěže od ateliéru Rusina & Frei?

Odpověď: Návrh jsem viděla v periodickém tisku, kde byl zejména v regionálních přílohách poměrně podrobně představován.


Otázka: Líbí se Vám nově navrhovaná podoba parku? Co konkrétně? A doporučila byste něco zlepšit nebo napadá Vás ještě něco dalšího k doplnění?

Odpověď: Jsem ráda, že zde vznikne nejen jakási kultivovaná zelená oáza několik stovek metrů od náměstí, ale i příjemné prostředí k relaxaci i pohybovým aktivitám. Takovéto prostředí v téměř samotném centru města není úplně samozřejmé, a proto je dobře, že ho budeme mít v Českých Budějovicích. Líbí se mi nejen navrhované změny v rozvržení zelených ploch, ale hlavně oddělení cest pro chodce a pro cyklisty, protože několikrát jsem se stala svědkem křížení tras těchto dvou skupin, kdy to někdy hrozilo vzájemnou kolizí. Zejména naši studenti pak zcela určitě ocení pozvolný stupňovitý přístup k řece.


Otázka: Tráví studenti PF v parku volný čas? Pokud ano, jak nejčastěji? Pokud ne, proč si myslíte, že tomu tak je?

Odpověď: Jak mohu pozorovat okolí naší fakulty v průběhu celého akademického roku, tak si troufnu konstatovat, že park představuje pro některé naše studenty zázemí, když se potřebují soustředit před zkouškou a zápočtem. Tráví zde také čas mezi přednáškami, diskutují, relaxují. Často si zde navzájem vyměňují a doplňují poznámky z výuky.


Otázka: Bude mít podle Vás revitalizace parku nějaký přínos pro fakultu?

Odpověď: Jak je zřejmé, z mé přecházející odpovědi, je park našimi studenty využíván v zásadě každý den, proto se domnívám, že navrhované změny povedou k ještě většímu využití parku i pro relaxaci našich studentů, ale i příležitostně pro výuku některých seminářů.


Otázka: Využíváte v současnosti nějakým způsobem park při výuce? A využívali byste, pokud by tuto možnost nabízel?

Odpověď: Někteří naši pedagogové park k výuce příležitostně využívají (i s ohledem na počasí), jedná se zejména o seminární skupiny s menším počtem studentů v takových předmětech jako je výtvarná výchova, některé společenskovědní a pedagogicko-psychologické disciplíny. V případě, že by se podařilo včlenit do celkové kompozice parku i jakýsi "učební koutek", velice bychom takový počin přivítali.


Otázka: Neobáváte se, že budou mít plánované úpravy parku nějaký negativní vliv ať už na provoz školy nebo obecně?

Odpověď: Samozřejmě počítáme s určitým diskomfortem, až budou zejména stavební práce.


Otázka: Paní děkanko, pokud se mohu zeptat, využíváte Vy osobně nějakým způsobem park v Dukelské? Ať už jako chodec, cyklista ...?

Odpověď: Mám velice ráda cyklistiku, proto pro mě osobně tento prostor představuje část příjemné cesty na kole podél řeky.


Otázka: Ve zmiňovaném průzkumu si lidé nejvíce přáli otevřený přístup k řece. Obecně chtějí trávit více času u vody. Co Vy a voda, jde to k sobě? Mám na mysli Váš vztah ke koupání v řece, vodním sportům, rekreační plavbě. Lákalo by Vás toto místo ke zmiňovaným aktivitám, až bude upraveno do podoby dvoustupňového nábřeží s volným přístupem k řece?

Odpověď: Rekreační plavba tvoří často součást mé letní dovolené, takže můj přístup k vodním sportům je vřelý.


Otázka: A poslední otázka. Těšíte se na novou podobu parku?

Odpověď: Těšíme se z nové podoby parku všichni na fakultě, jak zaměstnanci, tak i studenti!


Paní děkanko, moc děkujeme za Váš čas a za ochotu odpovídat!