Rozhovor s Mgr. Zdeňkem Hančem, entomologem, vedoucím  oddělení sledování stavu biodiverzity z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR

10. května 2021

Otázka: Pane Hanči, předpokládám, že znáte park v Dukelské ulici?

Odpověď: Ano, jako projíždějící cyklista, a pracovně jsem prohlížel starší stromy. 


Otázka: Pokud se mohu zeptat, Vy jste z Budějovic?

Odpověď: Ano.


Otázka: Přípravě projektu předcházel sociologický průzkum mezi občany v podobě dotazníku a osobního setkání přímo v místě parku (viz informace v úvodu, pozn. autora). Zapojil jste se nějak i Vy?

Odpověď: Ne. 


Otázka: Jak hodnotíte současný stav parku? Zajímal by mne jak Váš osobní názor z pohledu občana, tak z Vašeho profesního pohledu.

Odpověď (z pohledu občana): Poměrně pěkný park, líbí se mi především velké buky či jírovce u cyklostezky, ale neužívám jej, jen projíždím.

Odpověď (z profesního pohledu): Normální městská zeleň, neočekával bych zde mimořádné vzácné druhy živočichů, ani nebyly doloženy. Biologický potenciál mají staré listnaté stromy.


Otázka: Viděl jste vítězný návrh architektonické soutěže od ateliéru Rusina Frei?

Odpověď: Ne, případně část letmo. 


V souhrnu má dojít konkrétně k těmto změnám:

  • otevření celého nábřeží pro pěší, a to ve formě dvou širokých schodů/stupňů umožňujících přímý přístup k řece, přičemž dojde k novému osazení stávajícího kamenného opevnění, které zde je řadu let, nikoliv k vybetonování břehu,
  • odklonění cyklostezky od pěší zóny,
  • zakrytí parovodu demontovatelnými herními prvky pro děti,
  • zredukování zpevněných ploch (nově pouze cyklostezka a pěší z probarveného betonu a dvoustupňové kamenné nábřeží)
  • zvýšení biodiverzity v podobě intenzivních a extenzivních trávníků, květinových záhonů, podrostů pod stromy a keřových pater

Návrh počítá také s kácením keřů (tisů) a několika vzrostlých stromů, které jsou dle projektu ve většině případů v havarijním či velmi špatném stavu, dalších pět stromů na nábřeží je pak v přímé kolizi se stavbou (pozn. autora).

Otázka: Myslíte si, že budou mít zmiňované úpravy parku nějaký negativní vliv?

Odpověď: Tisy jsou bezpředmětné, v případě kácení starých havarijních stromů vždy dochází ke střetu zájmů: tj. ochrany organismů, vázaných na staré stromy, a provozní bezpečnosti. Vzhledem k tomu, že jsme ve městě, je pochopitelné, že převažuje bezpečnostní hledisko. V případě kolize se stavbou, je třeba zvážit, zda se dá vyhnout kácení, případně vytvoření torz. 


Otázka: A nějaký pozitivní vliv z Vašeho profesního pohledu?

Odpověď: Založení květinových záhonů a střídání intenzivních a extenzivních sečí trávníků pro hmyz včetně motýlů. 


Otázka: Lidé si v provedeném průzkumu přáli zejména tři věci, a to lepší přístup k vodě, oddělení pěší zóny od cyklostezky a vyřešit herní prostor pro děti. V úvodu jste zmiňoval, že znáte park jako projíždějící cyklista. Jezdíte tudy někdy třeba do práce? 

Odpověď: Do práce jezdím prakticky výhradně na kole, tímto místem ale vzácně.


Otázka: Když jsem dělala rozhovor s panem ředitelem Základní školy v Dukelské ulici, dozvěděla jsem se, že oni jako škola zkoušeli s dětmi na řece paddle boardy a setkalo se to s velkým úspěchem. Co Vy a voda, jde to k sobě? (plavání, vodní sporty, rekreační plavba lodí ..., pozn. autora)

Odpověď: Ano, rád se koupu v řece - na Vltavě i v Malši, je to fajn.


Otázka: A lákalo by Vás ke koupání i toto místo - až bude upraveno do podoby dvoustupňového nábřeží a bude volný přístup k řece?

Odpověď: Nevím, záleží na okolnostech (smích, pozn. autora), spíš raději dál od města. 


Pane Hanči, moc děkujeme za Váš čas a za ochotu odpovídat!