Rozhovor s Ing. Martinem Kaiserem, vedoucím provozního střediska 6, státního podniku Povodí Vltavy

6. května 2021

Otázka: Pane Kaisere, předpokládám, že znáte park v Dukelské ulici?

Odpověď: Ano znám. 


Otázka: Jak hodnotíte současný stav parku? Zajímal by mne jak Váš osobní názor z pohledu občana, tak z pohledu pracovníka Povodí Vltavy.

Odpověď (z pohledu občana): Vnímám ho jako jeden z rušnějších městských parků, což je dáno především jeho polohou "pod" hlavní silnicí a zároveň jím procházejí poměrně frekventované stezky pro pěší i cyklisty. Nemůžu říci, že by se mi park vyloženě nelíbil, ale mám raději prostornější klidnější parky.

Odpověď (z pohledu pracovníka PV): Přestože park sousedí přímo s řekou Malší a nachází se v jejím záplavovém území, není jeho současný stav z pohledu vodohospodářského nijak problematický.


Otázka: Pokud se mohu zeptat, jste z Budějovic?

Odpověď: Ano i když momentálně bydlím ve Včelné. 


Otázka: Přípravě projektu předcházel sociologický průzkum mezi občany v podobě dotazníku a osobního setkání přímo v místě parku (viz informace v úvodu, pozn. autora). Zapojil jste se nějak i Vy?

Odpověď: Ne 


Otázka: Viděl jste vítězný návrh architektonické soutěže od ateliéru Rusina Frei?

Odpověď: Ano


Otázka: Budou mít podle Vás plánované terénní úpravy parku nějaký negativní vliv? Napadá mě třeba na hladinu spodní vody nebo z hlediska funkce parku při případných povodních?

Odpověď: Z pohledu vodohospodářského nebudou mít plánované úpravy žádný negativní vliv. Pouze pobytové schody ve snížené části břehového svahu mohou být při povodňových průtocích zaplavovány a bude nutné je poté vyčistit.  


Otázka: A nějaký pozitivní vliv z pohledu Povodí Vltavy?

Odpověď: Snad jen položení břehového svahu přinese jeho větší stabilitu, ale nejedná se o nic zásadního. 


Otázka: Lidé si ve zmiňovaném průzkumu nejvíce přáli otevřený přístup k vodě. Jak se stavíte k této plánované úpravě nábřeží?

Odpověď: Protože úpravou nábřeží nedojde ke zhoršení odtokových poměrů a zároveň tato úprava umožní lidem příjemně trávit čas u řeky, tak tento nápad vnímám velice pozitivně.


Otázka: Vrátím-li se opět k průzkumu, tak druhým nejčastějším požadavkem bylo oddělení pěší zóny od cyklostezky a jako třetí požadovali respondenti vyřešit herní prostor pro děti. Co Vy a kolo? Jezdíte někdy do práce na kole? Třeba právě skrz park?

Odpověď: Na kole jezdím pravidelně, ale raději mimo město po nezpevněných cestách.


Otázka: S plánovanou úpravou parku mě napadá ještě jedna otázka. Namísto stávajícího zábradlí mají v parku vzniknout již zmiňované dva pozvolné kamenné stupně umožňující přímý přístup k řece. Myslíte si, že budou lidé chtít řeku v tomto místě využívat ke koupání nebo k vodním sportům? Řešili jste nějak na Povodí Vltavy tuto otázku?

Odpověď: Město České Budějovice již v loňském roce po projednání s Povodím Vltavy instalovalo ve městě několik rekreačních mol a víme, že ze strany občanů je zájem o pobyt u řeky, ať už se jedná o posezení, opalování nebo jiný druh rekreace. Obecně zpřístupnění řek pro rekreaci je momentálně v Českých Budějovicích aktuálním tématem a bylo s Povodím Vltavy projednáno v rámci schvalování studie Město a voda.  


Otázka: U mostu Kosmonautů je v současnosti vývazistě lodí. Dojde podle Vás k nárůstu rekreační turistické plavby v tomto úseku? Jak velké lodě se vlastně mohou nyní v tomto úseku plavit? Ptám se schválně v návaznosti na předchozí otázku, protože si dovedu představit, že takto upravené nábřeží bude lidi lákat.

Odpověď: Vzhledem k výraznému nárůstu zájmu o plavbu, který je v posledních letech na řece Vltavě v úseku mezi Českými Budějovicemi a Týnem nad Vltavou, věřím, že ano. Jako správce Vltavské vodní cesty jsme v uplynulých letech zaznamenali velký zájem o kotvení lodí v Českých Budějovicích, na jehož základě Povodí Vltavy, státní podnik, zahájilo v letošním roce práce na stavbě přístaviště lodí pod Dlouhým mostem. Pokud se v budoucnu podaří vybudovat plavební komoru pro překonání Jiráskova jezu, bude nárůst rekreační plavby v historickém centru výrazný. 


Otázka: Jak velké lodě se vlastně mohou nyní v tomto úseku plavit? Ptám se schválně v návaznosti na předchozí otázku, protože si dovedu představit, že takto upravené nábřeží bude lidi lákat.

Odpověď: Zdrž Jiráskova jezu je již nyní ze zákona dopravně významnou sledovanou vodní cestou a velikost lodí je zde omezena především hloubkou v řece a nízkými podplavnými výškami mostů. V budoucnu se zde předpokládá plavba především menších sportovně rekreačních plavidel. 


Pane Kaisere, moc děkujeme za Váš čas a za ochotu odpovídat!