Rozhovor s Mgr. Zdeňkem Hniličkou, ředitelem Základní školy v Dukelské ulici

27. dubna 2021

Otázka: Pane řediteli, jak Vy sám hodnotíte současný stav parku v Dukelské ulici? Můžete z pohledu občana i z pohledu ředitele školy.

Odpověď: Současný stav není nejhorší, ale samozřejmě, co navrhli architekti, vypadá jinak! (úsměv, pozn. autora) 


Otázka: A hodnocení z pohledu ředitele školy - myslím tím možnost využití parku pro děti?

Odpověď: My v současné době využíváme park pro odpolední družinu. Teď je park ve stavu, že moc vyžití pro děti nenabízí. Takže samozřejmě bychom v tomto duchu uvítali možnost mít více herních prvků pro děti - zejména v místě blíže k "Armáďáku" (Kulturní dům Slávie, pozn. autora).


Otázka: Tráví děti v parku čas třeba o delších přestávkách?

Odpověď: My ve škole popravdě nemáme tak dlouhé přestávky, aby děti zvládly se převléct a přesunout se do parku, natož aby si tam pohrály (úsměv, pozn. autora). A nejsme schopni to zajistit ani organizačně z pohledu školy. 


Otázka: Využíváte park a řeku alespoň v hodinách tělocviku?

Odpověď: Ne, park na tělocvik využít nelze. Na tělocvik máme pronajatý Sokolský ostrov. Ale když se ptáte na řeku - tak na koupání určitě ne, alespoň ne nyní, řeka je v tomto místě hluboká. Každopádně pravdou je, že v roce 2019, loni to nešlo, jsme měli pronajaté paddleboardy od paddleboardové akademie a setkalo se to u dětí s velikým ohlasem. Možná až bude park předělaný a bude třeba umožňovat lepší přístup k vodě a nebude tam tím pádem asi taková hloubka, tak tohle by bylo super.


Otázka: Pane řediteli, přípravě projektu předcházel sociologický průzkum mezi občany v podobě dotazníku a osobního setkání přímo v místě parku. Zapojil jste se?

Odpověď: Dotazníkového šetření jsem se neúčastnil. Účastnil jsem se projednání projektu na Magistrátu města. Zajímala mě hlavně otázka odstranění zábradlí a otevřeného přístupu k vodě z hlediska bezpečnosti dětí, což se ale ukázalo jako zbytečná obava, protože k podobnému odstranění už v Budějovicích došlo a nikdo do řeky nepadá (smích, pozn. autora).


Otázka: Tak právě zmiňovaný otevřený přístup k vodě byl v dotazníku nejčastěji uváděným požadavkem respondentů. Na druhém místě uváděli oddělení pěší od cyklostezky a jako třetí požadovali vyřešit herní prostor pro děti - ten jste také již zmiňoval. Když se zaměřím na tu cyklostezku, co Vy a kolo?

Odpověď: (smích, pozn. autora) Ano, na kole jezdím rád.


Otázka: Jste z Budějovic?

Odpověď: Ano, bydlím v Havlíčkově kolonii.


Otázka: A jezdíte někdy do práce na kole? Třeba právě skrz park?

Odpověď: Občas jedu do práce na kole. Většinou, když nestíhám (smích, pozn. autora). Co se týče nějaké kolizní situace s chodci, tak to si nevybavuji. Všechno je o lidech a vzájemné toleranci. 


Otázka: S plánovanou úpravou parku mě napadá ještě jedna otázka na Vás coby ředitele školy. Neobáváte se hluku nebo nějakého negativního vlivu prací prováděných v bezprostřední blízkosti školy?

Odpověď: Ne, neobávám. My jsme to zažili už při rekonstrukci knihovny na druhém břehu a k žádnému narušení výuky nedošlo. Nutno také podotknout, že většina prostor školy je situována na druhou stranu. Obavy z toho nemám. 


Pane řediteli, moc děkuji za Váš čas a za příjemný rozhovor s Vámi!