Fotogalerie

Prohlédněte si aktuální fotografie o průběhu prací, ale také obrázky původní a plánované podoby parku.


Obnova parku v Dukelské ulici započala 6. června 2022 předáním staveniště zhotoviteli, firmě ENVIRONMENTAL BUILDING a.s. V tomto termínu byly zahájeny i stavební práce. Co konkrétně se do dnešních dnů podařilo udělat, viz fotografie a popis níže.  

Fotografie z průběhu revitalizace parku

Stav prací k 29. 8. 2022

 • Byly dočasně ukončeny zemní práce na odtěžení stávajícího břehu. Dokončeno z cca 90%;
 • provádí se násyp konstrukce pochozí plochy podél řeky;
 • byly zahájeny práce na veřejném osvětlení. Je položena a zasypána větev "B";
 • provádí se konstrukční vrstva chodníku z ŠD 0-63.

Stav prací k 15. 8. 2022

Veškeré práce zatím probíhají v souladu se schváleným harmonogramem.


Stav prací k 5. 8. 2022

 • Byly dočasně přerušeny zemní práce na odtěžení stávajícího břehu, dokončeno z cca 90%;
 • dokončeno odstranění kamenného opevnění břehu;
 • dokončena přípojka vodovodu a kanalizace pro komerční místo a pro pítko;
 • odstraněn stávající chodník a provedena konstrukční vrstva z ŠD 0-63. 

Stav prací k 19. 7. 2022

 • Pokračují zemní práce na odtěžení stávajícího břehu - dokončeno z cca 90%;
 • odstraňování kamenného opevnění břehu a ukládání na mezideponii v místě stavby;
 • odstraňování stávajících chodníků včetně jejich konstrukce.

Stav prací k 13. 7. 2022

 • Pokračují zemní práce na odtěžení stávajícího břehu - dokončeno z cca 80%;
 • odstraňování kamenného opevnění břehu a ukládání na mezideponii v místě stavby;
 • odstraňování stávajících chodníků včetně jejich konstrukce.

Stav prací k 1. 7. 2022

 • Odstraňování stávajících chodníků včetně jejich konstrukce.


Stav prací k 22. 6. 2022

 • Zahájeny zemní práce na odtěžení stávajícího břehu, odstraňování kamenného opevnění břehu a ukládání na mezideponii v místě stavby.

Stav prací k 13. 6. 2022

 • 6. 6. 2022 - předání staveniště zhotoviteli, zahájení stavebních prací;
 • zřízení oplocení staveniště, postavení DIO (dopravně inženýrská opatření);
 • postupné odstraňování mobiliáře, zábradlí a ostatní vybavení v prostoru stavby.

Plánovaná podoba parku

Prohlédněte si vizualizace od atelieru Rusina Frei a atelieru krajinářské architektury Partero, autorů vítězného návrhu na Revitalizaci parku v Dukelské ulici.