Fotogalerie

Prohlédněte si aktuální fotografie o průběhu prací, ale také obrázky původní a plánované podoby parku.


Obnova parku v Dukelské ulici započala 6. června 2022 předáním staveniště zhotoviteli, firmě ENVIRONMENTAL BUILDING a.s. 

Fotografie z průběhu revitalizace parku

Stav prací k 15. 8. 2022

Veškeré práce zatím probíhají v souladu se schváleným harmonogramem.


Stav prací k 5. 8. 2022


Stav prací k 19. 7. 2022


Stav prací k 13. 7. 2022


Stav prací k 1. 7. 2022


Stav prací k 22. 6. 2022


Fotografie z 13. 6. 2022

Plánovaná podoba parku

Prohlédněte si vizualizace od atelieru Rusina Frei a atelieru krajinářské architektury Partero, autorů vítězného návrhu na Revitalizaci parku v Dukelské ulici.