Park mezi Dukelskou ulicí a Malší, kdysi zahrada bývalého Německého domu, je dnes pevně vevázán do soustavy parkově upravených budějovických nábřeží. Tato síť zelených ploch podél vody propojuje centrum města s okolní krajinou a je hodnotou sama o sobě.  

Park v Dukelské ulici je z obou stran obklopen významnými veřejnými budovami, pro jejichž uživatele představuje přirozené relaxační zázemí. Současná podoba parku ale příliš nedovoluje jeho funkci plně rozvinout.

Město České Budějovice zareagovalo na tuto potřebu a v roce 2019 vypsalo veřejnou zakázku na revitalizaci parku v Dukelské ulici. Ve stejném roce proběhla architektonická soutěž - vyzvanými účastníky pro zpracování návrhu byly ateliéry Rusina Frei, Gogolák + Grasse, M&P Architekti. Podkladem pro přípravu zadání soutěže byly nejen předchozí odborné průzkumy, ale také participace občanů, která proběhla formou dotazníkového šetření i osobních setkání občanů se zástupci města přímo v lokalitě parku.

V řešeném území dojde k revitalizace veřejného prostoru města - parku, který bude sloužit především pro vycházky, relaxaci a odpočinek místních obyvatel, ale také jako místo, kde se shromažďují žáci a studenti přilehlých škol. Park by měl obsahovat dostatek vegetace a městského mobiliáře pro uvedené využití.

Parkem prochází frekventované pěší a cyklistické trasy a průchod územím parku by měl být plynulý a bezpečný. Očekává se také definování charakteru nábřeží a možnost snadnějšího přístupu k řece. Park je zároveň součástí lokálního biokoridoru a tomu by měl odpovídat přístup k řešení vegetace a sadových úprav a respektování přírodních hodnot v území. 

Vice informací naleznete v Projektu.

Stav parku v době vypsání veřejné zakázky
Stav parku v době vypsání veřejné zakázky

Aktuality

Přečtěte si, co je nového...

Ve dnech 13. a 14. 10. 2021 se uskuteční Next landscapes - 1. konference krajinářské architektury. Hlavním organizátorem konference je IPR ve spolupráci s NEXT Institute, SZKT a ČAKA. Konference proběhne online formou přes platformu STREAMIO.CZ, zúčastní se světové špičky z oboru.

Spolek KRUH ve spolupráci s lokálními organizacemi a iniciativami připravuje na podzim jedenáctý ročník celorepublikového festivalu, do kterého jsou zapojena česká, moravská a slovenská města a obce všech velikostí. Letos se uskuteční od pátku 1. října do čtvrtka 7. října, především pak o víkendu 2. až 3. října 2021.

Výpis všech aktualit naleznete zde.