Revitalizujeme park Dukelská 

Veřejnosti je park znovu otevřen od 1. května 2023.

Video, jak vypadá park v novém, je k dispozici zde nebo na facebookové stráce Park Dukelská.

Obnova parku v Dukelské ulici začala 6. června 2022 předáním stavby zhotoviteli, firmě ENVIRONMENTAL BUILDING a.s, ta ukončila stavební práce koncem dubna 2023.

Zatím na místě chybějí herní prvky, které budou soutěženy samostatně, a to co nejdříve, aby byl park v krátkém horizontu kompletní.

Na obnovu parku pak plynule naváže rekonstrukce sousedního KD Slavie.


Dokumenty související s revitalizací parku Dukelská naleznete v Dokumentech ke stažení

Fotografie aktuální, původní i plánované podoby parku naleznete ve Fotogalerii.

Park mezi Dukelskou ulicí a Malší, kdysi zahrada bývalého Německého domu, je dnes pevně vevázán do soustavy parkově upravených budějovických nábřeží. Tato síť zelených ploch podél vody propojuje centrum města s okolní krajinou a je hodnotou sama o sobě.  

Park v Dukelské ulici je z obou stran obklopen významnými veřejnými budovami, pro jejichž uživatele představuje přirozené relaxační zázemí. Současná podoba parku ale příliš nedovoluje jeho funkci plně rozvinout.

Město České Budějovice zareagovalo na tuto potřebu a v roce 2019 vypsalo veřejnou zakázku na revitalizaci parku v Dukelské ulici. Ve stejném roce proběhla architektonická soutěž - vyzvanými účastníky pro zpracování návrhu byly ateliéry Rusina Frei, Gogolák + Grasse, M&P Architekti. Podkladem pro přípravu zadání soutěže byly nejen předchozí odborné průzkumy, ale také participace občanů, která proběhla formou dotazníkového šetření i osobních setkání občanů se zástupci města přímo v lokalitě parku.

V řešeném území dojde k revitalizace veřejného prostoru města - parku, který bude sloužit především pro vycházky, relaxaci a odpočinek místních obyvatel, ale také jako místo, kde se shromažďují žáci a studenti přilehlých škol. Park by měl obsahovat dostatek vegetace a městského mobiliáře pro uvedené využití.

Parkem prochází frekventované pěší a cyklistické trasy a průchod územím parku by měl být plynulý a bezpečný. Očekává se také definování charakteru nábřeží a možnost snadnějšího přístupu k řece. Park je zároveň součástí lokálního biokoridoru a tomu by měl odpovídat přístup k řešení vegetace a sadových úprav a respektování přírodních hodnot v území. 

Vice informací naleznete v Projektu.

Stav parku v době vypsání veřejné zakázky
Stav parku v době vypsání veřejné zakázky

Aktuality

Přečtěte si, co je nového...

Proměna českobudějovického parku Dukelská, který se rozkládá na pravém břehu Malše nedaleko KD Slavie, nabírá velké zpoždění a už dnes je jasné, že se prodlouží nejméně o tři měsíce. Projekt komplikuje nevhodné podloží, drahé ceny materiálů i neshody se zhotovitelem.

Výpis všech aktualit naleznete zde.