Rozvoj Českých Budějovic pokračuje

22.04.2022

České Budějovice jsou dynamicky rozvíjející se metropolí. Dokládá to nejen řada naplňovaných koncepčních a strategických dokumentů, ale hlavně množství rozpracovaných či již probíhajících stavebních činností. Zejména v oblasti dopravy jich je hned několik. Připomeňme si některé z projektů radnice a jejich aktuální stav.

V plném proudu je revitalizace parku v Dukelské ulici. Ta si klade za cíl vytvoření místa s puncem vyhledávaného a oblíbeného prostoru nedaleko centra, který by se mohl, s nadsázkou řečeno, proměnit v budějovický Hyde Park. Komplexní proměna přinese výrazné otevření celého nábřeží s přístupem k řece a odklonění cyklostezky od pěší zóny. Krom výsadby nových stromů je pamatováno rovněž na květinové záhony, pobytové trávníky a také dětské hřiště. Výsledný dojem proměny umocní nový městský mobiliář. Práce by měly skončit ještě letos v listopadu. 

S parkem v Dukelské úzce souvisí kulturní dům Slavie. Historicky tvořily jeden celek, a byť jsou od sebe obě místa oddělena mostem, dodnes spolu "komunikují". Záměry na rekonstrukci Slavie s adekvátní úpravou okolí jsou letité. Jasné obrysy nabraly až v roce 2019, kdy město vypsalo mezinárodní soutěž na rekonstrukci objektu. Jeho nová podoba počítá, mimo jiné, s dostavbou budovy směrem k Jihočeskému muzeu. Chystané změny přinesou více prostoru, divákům komfort a účinkujícím kvalitní zázemí. Město má už připravenou strategii a směr budoucího fungování Slavie. Stavební práce budou zahájeny rovněž v listopadu. 

Zásadním a velmi potřebným dopravním projektem je chystaná výstavba nové kruhové křižovatky Branišovská - Milady Horákové, na kterou posléze naváže komunikace spojující ulice Branišovská a Na Sádkách. Uvedené dopravní řešení výrazně usnadní život řidičům. Dosavadní fáze přípravy projektu ukazují, že zahájení vlastní výstavby by mohlo začít už během května. 

Očekávanou stavbou je nový parkovací dům u sportovní haly. Jeho uvažovaná kapacita je 495 míst a je odpovědí na nedostatek parkovacích míst. Nový dům bude sloužit řidičům, kteří mají namířeno do centra a zároveň by měl pokrýt poptávku sportovních, ale i hudebních fanoušků, kteří tam půjdou na utkání či i za zábavou. Největší parkovací komplex zřízený městem v Jihočeském kraji vznikne v režimu Design&Build, což je zakázka, kdy vítězná firma vyhotoví celý projekt, projde územním i stavebním řízením a provede i samotnou realizaci. Stavební činnost bude zahájena letos na podzim. 

Už přibližně za rok bude řidičům a dopravcům v Českých Budějovicích sloužit Dopravně informační a řídící centrum. Stane se centrálním místem, v němž budou provázány různé systémy a sdílené informace, které umožní trvalý dispečerský dohled. Na jednom místě se tak bude koordinovat veškerá doprava na území města s cílem zajistit její plynulost a bezpečnost. Stavební fáze projektu v současnosti už probíhá, připravována je technologická část. 

Důstojného a potřebám odpovídajícího objektu se dočká i městská policie. Ve dvoře areálu v ulici Jaroslava Haška vznikne nová budova s výcvikovými prostory pro strážníky. Souběžně projde obnovou i stávající budova. Zajímavostí projektu je vybudování dopravního hřiště pro školáky na ploché střeše nového objektu. Než však budou moci strážníci přivítat první dětské "účastníky provozu", čekají investující město ještě některé administrativní procesy. Zahájení výstavby se předpokládá ještě do konce letošního roku.