LAURUS nová soutěž pro studenty krajinářské architektury

06.08.2021

Ústav krajinářské architektury FA ČVUT se rozhodl, že svojí soutěž, dosud pořádanou pouze pro studenty vlastního oboru, přetvoří do mezifakultní soutěže všech škol.

Soutěž je vyhlášena pro všechny studenty bakalářského a magisterského stupně, kteří v daném školním roce absolvují řádný ateliér. Soutěž proběhne ve dvou kolech - nominačním, kde nominují vedoucí ateliérů, a hodnotícím, kde vybírá vítěze nezávislá porota.

Česká asociace pro krajinářskou architekturu ČAKA (sekce SZKT) je partnerem soutěže a bude se podílet na propagaci, prezentaci a doporučí složení nezávislé poroty. 

Další informace očekávejte na facebooku SZKT a ČAKA. 

Celý článek s podrobnými informacemi naleznete na stránkách portálu krajinářské architektury DO PARKU - zde.