Architekti a krajináři představili projekt na komisi pro životní prostředí

14.11.2020

Minulý týden architekti a krajináři představili projekt na komisi pro životní prostředí a vyjasnily se některé otázky. 

Koncepce architektonického a krajinářského řešení je stále postavená na principech, které vycházejí ze současného stavu i výsledků participace: zachování čtyř pětin stávajících vzrostlých stromů, částečné oddělení pěší a cyklistické dopravy, snadnější přístup k řece ve formě zpevněné bermy, nové dětské hřiště a herní prvky. V rámci revitalizace se výrazně zvýší kvalita povrchů, mobiliáře a osvětlení. Dále dojde k vysazení 30 nových stromů (jírovec maďal, dub červený, dub letní, javor mléč, buk lesní, magnolie, vrba a borovice), habrového živého plotu, výsadbě cibulovin a podsadbových záhonů. Celkově dojde ke zmenšení zpevněných ploch a naopak vzroste plocha pro zasakování dešťové vody. Cílem je dlouhodobá obnova a kontinuální údržba městského parku, který poskytne více prostoru pro každodenní užívání občany města v průběhu celého roku. 

Současná podoba projektu vzešla z představení studie veřejnosti a zastupitelům města a dále projednání variant s povodím Vltavy, odborem životního prostředí, odborem dopravy a správou veřejných statků města České Budějovice. Výsledný návrh je tak dohodou a kompromisem mezi jednotlivými požadavky na krajinářské, dopravní, funkční a bezpečné řešení. Při samotné realizaci jsou možné drobné úpravy na základě skutečné situace na stavbě, například zachování dalších stromů (akátů, tisů) nebo úprava sklonu svahu v místě kořenů stávajících stromů.