Při dnešní bouřce spadly v parku Dukelská 3 stromy

08.07.2021

Během dnešní bouřky, která se přehnala Českými Budějovicemi, spadly jenom v parku Dukelská tři stromy, kolem Malše a směrem k Malému jezu pak několik dalších. 

"Šlo sice o extrémní počasí, otázkou do diskuse ale může být, jakým způsobem se o tyto velké stromy dlouhodobě starat a zda některé z nich nenahradit novou výsadbou, tak aby docházelo k průběžné obnově a nečekalo se, až spadnou. Není to totiž poprvé, zhruba před dvěma lety to tu vypadalo podobně," uvádí k události pan Ing. arch. Miroslav Vodák. 

Projekt na obnovu parku v Dukelské ulici pracuje s podklady z provedeného dendrologického hodnocení (inventarizace porostů v parku Dukelská od Ing. Renaty Kavkové, zajištěné Orgánem ochrany přírody bylo v roce 2016), kde jsou přímo uvedeny dřeviny, které vykazují špatný nebo zhoršující se zdravotní stav a vitalitu, narušenou celkovou stabilitu či krátkodobou perspektivu růstu. Inventarizace mimo jiné posloužila ateliéru Rusina Frei jako podklad pro změnu cestní sítě bez poškození vzrostlých vitálních dřevin. 

"Součástí projektu revitalizace budou i tahové zkoušky, které by měly prokázat, které stromy tyto situace vydrží," doplnil dále p. Vodák.